HÁN NGỮ TỪ 1 ĐẾN 6

+ Phát âm chuẩn bản ngữ

+ Nhận biết các bộ thủ cơ bản trong Hán ngữ, giúp dễ dàng ghi nhớ và viết từ

+ Tự tin giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao

+ Đọc, hiểu văn bản Hán ngữ từ cơ bản đến nâng cao